7 جمله زیبا..............

۱. مراقب خرج های کوچک باش . شکافی کوچک می تواند کشتی بزرگی را غرق کند

۲. یا چیزی بنویس که ارزش خواندن داشته باشد یا کاری کن که ارزش نوشتن داشته باشد

۳. حماقت یعنی کار واحدی را بارها و بارها انجام دادن و انتظار نتایج مختلف را داشتن

۴. موفقیت در این نیست که اشتباه نکنی ، بلکه در این است که اشتباهی را برای بار دوم تکرار نکنی

۵. هرکس تنها چیزی را می شنود که می فهمد

۶. به محض آن که به خود اعتماد کنی ، روش صحیح زندگی کردن را خواهی فهمید

۷. هیچ چیز با ارزش تر از امروز نیست


/ 4 نظر / 14 بازدید
ⓝ ⓔ ⓖ ⓘ ⓝ

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد

ARash Hatami

شماره 4 من و یاد مورچه ها میندازه که چقد برای بدست آوردنه یه دونه تلاش میکنن بارها و بارها از دهانشون رها میشه اما بازم برمیگردن و برش میدارن[تایید] کاش تلاش همه ما ها هم مثل مورچه ها بود[پلک]

انسان

آفرین عالی مینویسی[دست][قلب][گل]

شبنم

سلام عزیزم ممنون که بهم سرزدی بازم بیا